PJ van Olphen

Bouw & Wonen

Duurzaam ontwerp

wpadmin

Interieur ontwerper Amsterdam

Al deze ontwerpelementen leiden tot één belangrijke conclusie. U bent volledig tevreden, want u zult zien dat uw gebouw stapelbare systemen heeft die de prestaties maximaliseren en tegelijkertijd de kosten en de installaties minimaliseren door de verschillende componenten effectief te integreren.

De rol van de ontwerpprofessional is de eerste bewerking, de planning en het ontwerp, alles met een grote concentratie op de eenheid en de materialen die daarbij worden gebruikt. De professional in duurzaam ontwerp werkt samen met de klant om een project te ontwikkelen dat ecologisch verantwoord is en hogere energieprestaties heeft in vergelijking met alternatieven.

Het principe van opvouwbare systemen werd voor het eerst geïntroduceerd in veel van onze ontwikkelingspanden, waar we grote besparingen zien in de exploitatiekosten. De meeste van onze oudere eigendommen gebruiken vouwsysteem als een ontwerpconcept. We zien eerst hoe het wordt toegepast op vloeren en wandbekleding. De volgende fase zijn transportabele systemen die bestaan uit vloer- en wandpanelen. Het voordeel van deze aanpak is de energieprestatie in vergelijking met andere systemen.

Transportabele systemen worden momenteel toegepast voor architectonische ontwerpen vanaf 35 tot 75% van de totale oppervlakte van het gebouw. Het concept is om de grote ramen en de belangrijkste deuropeningen van het gebouw te gebruiken voor passieve zonne- of windopwekking. De op het zuiden gerichte ramen die naar de zon zijn gericht, worden als eerste bekleed met LED-panelen en de panelen zelf worden in serie geplaatst langs de deuren en ramen. Op die manier worden de deuren en ramen bekleed met zonnepanelen, die elektriciteit opwekken en de verwarmings- en airconditioningsbronnen van het gebouw vrijmaken van extra batterijen. De energieprestaties vormen de kern van het duurzame ontwerp denken. Het doel van dit soort ontwerp is om het gebouw te integreren met de omgeving en de prestaties te optimaliseren. De principes omvatten energiebesparing, recycling van materialen en voordelen voor buiten.

Het milieueffect is sterk geconcentreerd in de bouwsector, waar duurzaam ontwerpen steeds meer begint te worden toegepast. Dit omvat het volgende: Gefascineerd door groen bouwen en duurzaam ontwerpen Duurzaam ontwerp integreert in het ontwerp van gebouwen Het gebruik van lokale materialen en lokaal geproduceerde materialen Groene Waardetechniek Gebouwontwerpelementen zoals oriëntatie, locatie, gevel, gevelbekleding en locatie-elementen, oriëntatie en locatie die de gebouwschil complementeren en comfortabele bewoning mogelijk maken tegen hoge huurprijzen of voor gezinnen en senioren

Windsor L Eden kwam vorig jaar met hun uitgebreide gids voor duurzaam ontwerpen, waarin een kader voor duurzaam ontwerpen wordt aangegeven – vijf belangrijke gebieden waarop duurzaam ontwerpen gericht is. De gids bevat voorbeeldportfolio’s en systeemconcepten en is tot nu toe bij verschillende projecten gebruikt. Het meest recente project was het project Old Chaoort dat L Eden vorig jaar voltooide. Deze ontwikkeling bestaat uit een nieuw te bouwen vier verdiepingen tellend herenhuisgebouw. Bij het gehele ontwikkelingsproject is beknibbeld op het compenseren van de negatieve milieueffecten met de kunst van duurzaam ontwerpen door gebruik te maken van een solide kern van duurzaam gewonnen houtsoorten.

Wat gebeurt er als ontwikkelaars horen over duurzaam ontwerpen? Voordat zij het concept van duurzaam ontwerpen goedkeuren zullen zij een gedetailleerd ontwerp willen zien, de ontwerpopdracht moet bestaan uit een aantal pagina’s met gedetailleerde informatie over het concept. Nadat de ontwikkeling is goedgekeurd en de bouw van start is gegaan, zal de ontwikkelaar een checklist opstellen met ontwikkelaarsbegeleiding. Deze checklist zal bestaan uit een groot aantal checklists en deze zullen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

De checklist voor ontwikkelaars zal de ontwerpprofessional en het ontwerpteam helpen om vast te stellen welke goedkeuringen en vergunningen de financiële instelling vereist en hoe deze moeten worden verkregen.

Duurzaam ontwerpen als ontwerpprofessional Als iemand een ontwerpprofessional is, moet hij het proces van duurzaam ontwerpen zien als een voortdurend leerproces. Zij zouden hun geleerde lessen bij elke ontwerpsessie moeten vastleggen. Zij zouden ook moeten proberen de lessen te verwerken in hun ontwerpbijdrage naarmate die vordert. Een professionele ontwerper zal ook graag een toegepaste casestudy opnemen van hun leerproces over duurzaamheid.

Lange tijd stond de praktijk van duurzaam ontwerpen onder hoge druk op de markt, deze publicatie wil deze mening veranderen Elk jaar schoolt het beroep van duurzaam ontwerper zich bij, door opleiding en onderwijsprocessen, zij houden hun kennis op peil, en vullen hun kennisbank voortdurend aan. De boeken Shared Equity: realities for the design profession zijn een verzameling van educatief materiaal waaronder boeken, video’s, en behoren tot de mogelijkheden. Veel projectmanagers willen duurzaam ontwerpen opnemen als een gebied van hun ontwerppraktijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top